MAIPPI.K

Hei,

Olen Maippi. K. - ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti

Olen kiinnostunut ihmisistä, ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, ihmismielestä ja elämästä ylipäätään. Unelmista ja elämäntaidoista, joustavasta mielestä,  muutoksen mahdollisuudesta.

Oma polkuni kulki kauppatieteiden maisterin tutkinnon myötä opetuksen, tutkimuksen ja johtamiskoulutuksen maailmaan, opiskelijoiden ohjaukseen, hanke- ja projektitehtäviin.  Kauppatieteilijänä jo kiinnostuin ottamaan opintovalikoimaani kasvatustieteitä ja sosiaalipolitiikkaa, salainen toiveeni jo tuolloin oli löytää tieni enemmän pehmeiden arvojen pariin.

Suoritin myöhemmin yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon, olen valviran laillistama sosiaalityöntekijä. Olen toiminut sosiaalialalla laajasti eri alueilla; lastensuojelun asiakastyössä, vammaispalvelussa, sairaalasosiaalityössä ja aikuissosiaalityössä. Minulla on kokemusta päihde- ja mielenterveyskuntoutujien kanssa tehtävästä psykososiaalisesta työstä. Olen toiminut myös hallinnollisissa tehtävissä ja kehittämistehtävissä. Tällä hetkellä toimin johtavana sosiaalityöntekijänä vastaten aikuissosiaalityön, maahanmuuttotyön, perheneuvolan ja lapsiperheiden kotipalveluista.

Minulla on myös ammatillisen opettajan pedagoginen pätevyys.

Ratkaisukeskeisen lyhytteterapeutin opinnot suoritin täydentääkseni menetelmäosaamistani, koulutus sisälsi myös psykoterapeuttiset valmiudet, sekä 100 tuntia omaa asiakastyötä. 

Olen kiinnostunut yksilöiden ja työyhteisöjen hyvinvoinnista. Toimin eettisesti kestävällä tavalla ja keskustelut kanssani ovat ehdottoman luottamuksellisia.

Ajatukseni pohjautuvat humanistiseen ihmiskäsitykseen,  joka näkyy ihmisten kunnioittamisena, yksilöllisyyden arvostamisena, uskona ihmisen hyvyyteen, ihmisten oman kokemusmaailman ymmärtämiseen sekä uskona ihmisen kehittymiseen. Terapeuttina olen aidosti läsnäoleva ja asiakasta kuunteleva.

Olen tehnyt yksilö- ja parisuhdeterapiaa laaja-alaisesti. Minulla on asiakaskokemusta erilaisten riippuvuuksien parista, kipupotilaista, parisuhdeongelmista, mielialaongelmista, itsensä kehittämisestä, ja elämänhallinnasta yleensä, jaksamiseen liittyvät kysymykset ovat myös yllättävän usein pinnalla, kuten myös uuden suunnan löytäminen elämälle, omien toiveiden ja unelmien miettiminen.

Mikäli tarvitset ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa ja keskusteluapua, ole yhteydessä - tutustutaan lisää.

Ilon kautta ja uusia näkökulmia yhdessä etsien

Monipuolisen osaamisen ja kokemukseni kautta toivon olevani avuksi myös Sinulle.